KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
KRKONOŠE - STŘED
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  KRNAP
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Kostel Sv. Zikmunda [ Kostel nebo katedrála ]

Kostel Sv. Zikmunda

Svým zasvěcením Sv. Zikmundovi je kostel ve Stráži pod Ralskem v Čechách vzácností. Jeho současná podoba pochází z let 1772-1779. Původně renesanční, byl přestavěn dle projektu Jana Josefa Kunze. Kostel byl celá desetiletí, v čase komunistické moci, neudržován, sloužil jako skladiště a chátral. Původně bohaté zařízení interiéru bylo částečně uschováno do depozitáře, částečně do jiného kostela(pravděpodobně kostel sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí). Je možné, že místní lidé mohli také některé vzácné kusy zařízení zachránit před zkázou. Určité součásti výzdoby zmizely asi navždy, jako například oltářní obraz adorace svatého Zikmunda od mistra Pamnicha z 18. století. Malba rozměrného plátna vysokého přes čtyři metry byla vyříznutá z rámu a odcizena. Právě probíhající rekonstrukce obrazu vychází z černobílé málo kvalitní fotografie s nejasnými detaily malby,ale upřesňující kompozici díla. Zachovalé okraje originálu i s hlavičkami dvou putti ve vrcholu obrazu udávají původní barevnost. Na svou opravu čeká nádherný, bohatě zdobený rám obrazu v pozdně ním provedení.

Stěny i klenby jsou poničeny vlhkostí kdysi pronikající děravou střechou. Na mnoha místech se rozsáhlé části omítky odlupují od cihlového zdiva. Malba ornamentů z přelomu 19. a 20. století je provedena šablonovou technikou a složité krásné květinové motivy jsou ve stínování ukončeny volnou rukou. Malba je téměř z poloviny zdevastována vlhkostí a plísní. Vytváří puchýře, loupe se a odpadává. V srpnu roku 2001 díky iniciativě pátera Václava Horniaka a pochopení představitelů města v čele s panem starostou Rychtaříkem začaly restaurátorské práce na interiéru kostela. Uvolněnou malbu je třeba ošetřit zpevňováním a fixáží. Potom je prováděná barevná retuš. Úplně zničená malba je doplňována rekonstrukcí pomocí šablon.

Počátkem jara v roce 2002 bylo ukončeno restaurování kněžiště a kruchty a provedena rekonstrukce oltářního obrazu "Adorace sv. Zikmunda". Je na místě zdůraznit, že tento motiv malby je v Čechách unikátní. Sv. Zikmund je dnes téměř zapomenutý patron české země.

Císař římský, Karel IV., obohatil svatovítský poklad ostatky tohoto svého oblíbeného světce, kterému svěřil v ochranu České království i svého druhého syna Zikmunda. Příběh burgundského krále Zikmunda, který žil na přelomu pátého a šestého století, je tragický. Král pečoval o církev a založil klášter sv. Mořice (1.germánský klášter), zde zabezpečil službu mnichů tak, aby zde nikdy nezanikla modlitba. Burgundské království žilo v míru a bezpečí. Po smrti královny nová manželka krále Fredegarda poštvala manžela proti svému synu Sigerichovi z prvního manželství. Prince nechal zardousit, ihned svého činu litoval, opustil palác a kál se v klášteře, který dříve založil. Nepřátelé využili situaci a napadli království bez silného krále. Děti z druhého manželství i Fredegarda byly před zraky krále zabity a všichni byli vhozeni do studny. Královna před smrtí nesla toto příkoří a vraždu svých dětí jako spravedlivý trest, s pokorou, kajícností jejich smrt vzala na sebe. Když ji vhodili za dětmi a králem do studny, voda proměnila se v plamen a nepřestávala hořet. Proto bylo dovoleno mnichům kláštera sv. Mořice těla královské rodiny pohřbít. Na události těchto kajícníků bylo vidět poselství i pro naši dobu. A třeba i vztahy mezi Čechy a Němci. Sv. Zikmund je příkladem toho, kdy upřímná lítost vede k odpuštění a obnovení důvěry. Toto jistě platí jak mezi jednotlivci, tak i mezi národy.

V zájmu církve i věřících je, aby práce v interiéru kostela byly co nejdříve dokončeny. Po odstranění lešení bude možno sloužit mše svaté. Pro obyvatele města i okolí se znovu- otevření chrámu stane důležitou událostí, která může pomoci duchovnímu rozvoji celé oblasti. Boční kaple kostela, která vznikla zbudováním příčky s malbou, ironickým pohledem na společnost v socialismu od malíře Vokolka, je přístupná jen v neděli a jistě nesplňuje touhu věřících po denně otevřeném svatostánku, po místě uklidnění, ztišení, které není rušeno karikaturou vhodnou do satirického časopisu, ale ne do chrámu. Kostel má být místem krásy, čistoty,modlitby. Vysvěceným místem k pozvednutí ducha Slovem ke Světlu. Přesto, že ke světlé čistotě má kostel zatím daleko, v nedávné době zde měli posluchači možnost již počtvrté navštívit benefiční koncerty duchovní hudby. Koncerty tohoto druhu, v chrámové lodi s dobrou akustikou, mohou mít v budoucnu tradici třeba i s mezinárodní účastí.Stráž pod Ralskem si může každoročně koncerty připomínat výročí zdejšího rodáka, skladatele Jindřicha Ignáce Bibera, jednoho z nejslavnějších hudebních tvůrců doby barokní.

Pro tuto vizi kostela, který slouží tomu, čemu sloužit má, je ovšem udělat ještě hodně práce a také získat finanční prostředky.

Městská pokladna přispěla na tyto práce cca 400 tisíci Kč. Na restaurování výmalby a rám stěžejního obrazu je nutno zajistit ještě částku 300 tisíc Kč. Ukončení těchto prací umožní odstranění staveniště z kostela, nové vysvěcení a otevření chrámu.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.strazpr.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.09.2004 v 11:23 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Sněhové zpravodajství
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba